Andezit Taşı Türkiye’de Nerelerde Bulunur?

Andezit Taşı Türkiye’de Nerelerde Bulunur?

Dış ve iç mekanlarda kullanımı yapılan ürünleri detaylı olarak inceleme fırsatı bulduğumuzda ürünlerin cinsine göre maden sahalarının işletmesi ve alanlarının konumu değişmektedir. Bu doğrultuda maden sahalarının detaylı olarak araştırması yapıldığında yurdumuzun bir çok bölgesinde farklı ürün gruplarına ait maden sahaları bulunmaktadır. Bu ürün gruplarını detaylandırmak gerekirse ham blokların oluşturduğu kütle taşların yanında toprak ürünleri bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada kütle ürünlerin oluşturduğu ham blokları incelemesini yaptığımızda ilk olarak üretimini yaptığımız ürün olarak bizleri karşılamaktadır. Bu ürünün bulunduğu tek ortamın Ankara bölgesi oluğunu söylemek isteriz. Yani andezit taşı diğer adıyla Ankara taşı Ankara ilimizde başkentimizin ortasında bulunan gölbaşı ilçesinde bulunmakta olup maden sahaları bu alanda işletilmektedir. Bu bölgede bulunan maden sahaları işletilmesiyle ham blokların kesim işlemi ile ürünlerin oluşması sağlanmaktadır. Ancak bilinmesi gereken en önemli konuların başında ürünlerin kalitesi doğrudan bu bölgede bulunan maden sahaları ile ilişkilidir. Bu noktada anlatmak istediğimiz durumu ayrıntılarına girmek gerekirse ham doğal taşların kalitesini doğrudan belirleyen en önemli etkenlerin başında gelen etken maden sahaları olarak bizleri karşılamaktadır. Maden sahaları ürünlerin hem maliyetlerini etkilemekte hem de ürünlerin birim zamanda üretim sürelerini doğrudan etkileyen en büyük etken olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmesini yaklaşık yirmi beş sene boyunca yaptığımız maden sahası hakkında tüm bilgileri bu yazımızda ele alacağız. Bizler yılların deneyimi ile üretimini yaptığımız ürünler için bir çok deneyimi üretimlerimizde kullanmakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu noktada ilk olarak ele alacağımız konuların başında ham maddelerin kaliteyi belirlemesiyle beraber ürünlerin başka ürünlere benzetilere sanki gerçek ürün gibi satışı yapıldığını söylemek isteriz. Özellikle son zamanlarda tüf taşını ne yazık ki andezit taşı olarak pazarlandığını gözlemlemekteyiz. Bu durum oldukça yanlış olduğunu söylemekte fayda buluyoruz. Özellikle Nevşehir, Kayseri ve Aksaray illerinde yoğunlukta bulunan tüf ürünleri genelde peyzaj ürünleri olarak pazarlandıklarını söylemekte fayda buluyoruz. Bu doğrultuda üretimi yapılan ürünleri detaylandırmak amacıyla bir başka başlığımızda tüf ile arasındaki farkın ne olduğunu detaylı olarak anlatacağız. Öncelikle diğer adı başkentimiz ile özdeşleşmiş ürün için kalitesini nelere borçlu olduğunu anlatacağımız diğer başlığımızı okuyunuz.

Andezit Taşı Anavatanı Ankara

Başlığımızdan anlaşılacağı gibi bu başlığımızda ürünlerin neden başkentimizle anıldığını anlatacak olup aynı zamanda ürünlerin hangi durumlarda ne nasıl maden keşiflerinin yapıldığını yazımızda anlatmaya başlayacağız. Bu noktada ilk olarak belirtmek isteriz ki kullanımı yapılan tüm ürünlerde kesinlikle doğru ham madde kullanımı yapılmaktadır. bu durumun nedeni kalite olarak daha düşük olan ve maliyetleri en alt seviyelerde olan tüf taşı ne yazık ki andezit taşı ürünleriymiş gibi pazarlandığını bir çok yerde görmekteyiz. Söz konusu tüf ürünleri oldukça dayanımı düşüktür bunun nedeni ise sıkıştırılmış toprak olmasından dolayıdır. Bundan dolayı bizler mutlaka doğru ürünün tercih edilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Ürünlerin hangi alanlarda nasıl kullanılacağını ürünlerin doğrudan kendi özellikleri belirlemektedir. Dayanımı yüksek ürünlerin kullanım alanları aynı oranda arttığını belirtmekte fayda buluyoruz. Kullanılması düşünülen alanın zemin kaplama olması durumu ile duvar olması arasında oldukça büyük farklılıklar bulunmaktadır. Zemin uygulaması yapılacak ürünün ortam koşullarına dayanımının olması mutlaka gerekmektedir. Dış ortamda kullanımı yapılan ürünlerin dayanımı oldukça yüksek olması gerekmektedir. Çünkü sıcaklık farkını en derinden hisseden ortamlar olarak bizleri dış ortamlar karşılamaktadır. Bununla beraber kullanımı yapılan ürünlerin birim yüzeylerine en fazla basınç bu ortamda gelmekte olup ürünlerin basınç karşısında dayanımının yüksek olması mutlaka gerekmektedir. Bununla beraber dış mekanlarda kimyasal maddelerin etkisinden etkilenmeyen ürünlerin kullanımı yapılması oldukça önemlidir. Çünkü bu alanlarda kullanımı yapılmakla beraber kış aylarında kaymalara bağlı düşmelerin yaşanmaması için mutlaka ürünlerde kaymaz bir yapının olması gerekmektedir. Bu yapıya sahip ürünlerin kullanımında kaymalar yaşanmaz ve düşme olayları ortadan kalkacaktır. Bundan dolayı bizler andezit taşı kullanımı yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak diğer birçok ürün grubunda özellikle tüf ürünlerinde bu özelliklerin bir çoğu bulunmamaktadır. Bunun nedeni ürünlerin topraksı yapılarda olmasıdır. Kullanımı yapılan ürünlerin gerçek ürün kadar dayanıklı değildir. Bu noktada Ankara ilimizde gölbaşı ilçesinde üretimi yapılan gerçek ürünlerin diğerlerinden farkını maden sahaları ortaya koymaktadır. Üretimini yaptığımız Ankara taşı için bizler kalite garantisi verirken ürünlerin referans yapılarını gösterebiliyoruz. Bu ürünün maden sahalarından çıkarılarak işletilmesi ve kullanımının yapıldığı yapıların cumhuriyet tarihine kadar uzandığını açıklayabiliriz. İlk olarak cumhuriyet tarihimizi inceleme fırsatı bulduğumuzda birçok önemli yapıda kullanımı yapılan ürünlerin Selçuklu devletinde daha cami ve medreselerin yapımında yapı malzemesi olarak kullanımının yapıldığını ifade edebiliriz. Kullanımı yapılan tarihi bir çok yapıda restorasyon amacıyla ürünlerin incelemesini yaptığımız ürün gruplarında karşımıza çıkan durum kesinlikle tekrar kullanıma uygun olması yada zaman içerisinde ana karakterine yapılan müdahaleler ile özünden uzaklaşmış olduğu için temizlenmesi gerekmektedir. Durum böyle olunca özellikle özel yapılarda ürünlerin sağlam olmasında ve ekonomik değerinin yüksek olmasından dolayı kullanımı sıklıkla yapılmaktadır. Kendini ürün kalitesi olarak kanıtlayan andezit taşı için önemli olan Ankara ilinden ham madde kullanımı yapılması gerektiğidir. Bizler yıllarca işlettiğimiz maden sahalarında kalitenin doğrudan ham maddeyle ilişkili olduğunu söylemekte sakınca bulmuyoruz. Maden sahaları aynı zamanda ürünlerin maliyetlerini etkileyen en temel alanların başında gelmektedir. Bundan dolayı maden sahalarının işletmesinde mutlaka doğru işletme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Bizler bu durumlara dikkat ederek maden sahası işletmenin gerektiğini ve bununla beraber iş güvenliği önlemlerinin mutlaka alınması gerektiğini ifade etmek isteriz. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Ankara Taşı

Bir çok alanda kullanımı yapılan yapı malzemelerini inceleme fırsatı bulduğumuzda dış mekanlarda kullanımı yapılan en çok ürünlerin başında doğal taşlar gelmektedir. Bu ürünler farklı alanlarda farklı şekillerde kullanılarak görevlerini yerine getirmektedir. Bizler bu yazımızda Ankara taşı hakkında bilgileri vererek kullanıcılar bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışmaktayız. Bu ürünün diğer adı nedir? Bu sorunun cevabını diğer başlığımızda kolaylıkla görebiliriniz. Ancak bununla beraber ürünün özellikleri ve uygulama alanları en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Bizler bu noktada görseller ile birlikte ürünler hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en temel durumların başında ürünü diğer tüf taşıyla karıştırmamaktır. Ne yazık ki bu ürün grubunda en sık karşılaştığımız sıkıntı ürünün tüf yani sıkışmış toprak parçası ile aynı kefede değerlendirilmesi ve bazı satıcıların bu şekilde pazarlama stratejisi yapmasıdır. Bu noktada kesin bir dile söyleyebilir. Tüf bir topraktır ve kolay deforme olarak hiçbir işlevi yerine getirememektedir. Bunun için yapılması gereken en önemli durum bu ürünü zor koşullara sahip dış mekanlarda kullanmamaktır. Kullanımı yapılan bu ürünlerin ne yazık ki deforme olmaktadır. Ancak bunun aksine andezit taşı hiçbir şekilde deforme olmaz ve dayanımını korumaktadır. Bu noktada ürünlerin su ile kurduğu teması incelemeye aldığımızda başkentimizde çıkarılan ham bloklar yada kesilmiş plaklar için şunu söylemek isteriz ki kesinlikle suyu karşı yüksek dayanımı olmakla beraber suyu iç yapısına kesinlikle almaz. Diğer ürünler toprak olduğundan suyu içine rahat almakla beraber içine giren su şişerek patlamalara neden olmaktadır. Ancak bunun aksine bu üründe bu durumu kesinlikle yaşamamız. Yaptırdığımız dayanım testlerinde Çamlıdere maden sahamızdan çıkan bloklar ve kesilmiş plaklar için şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki dona karşı oldukça yüksek dayanım sahibi ürünlerdir. Bunu araştırmaya başladığımızda ilk olarak şunu söyleyebiliriz ki don öncesi ve sonrasında yapılan basınç testlerinde ürünler kesinlikle deforme olmadan görevini yerine getirmektedir. Bu durum bizlere ürünün sıcaklık farkını etkilenmeden geçirdiğini göstermektedir. Duvar yapımında kullanımı yapılan ürün için bizler gözlem olarak analizlerde bulunduğumuz durumlarda olmaktadır. Başkentimizin merkezinde olan ve Ankara evleri olarak nitelendirilen eski taş evlerin restorasyonunda ve tekrar yapımında bir çok işe imza attığımızı ifade edebiliriz. Bu işlerde ilk olarak gördüğümüz durum şudur ki ürünler kesinlikle çok iyi bir yalıtım malzemesi olarak kendini göstermektedir. Bu durumu ısı yalıtım olarak kullanımı yapıldığını yaz aylarında ve kış aylarında yapılarda zaman geçirdiğimizde en iyi anlama fırsatı buluyoruz. Yapıların kullanımı ve içerisinde zaman geçirdiğimizde gördüğümüz gerçek şudur ki yaz aylarında oldukça serin olan ev içi sıcaklığı kış aylarında oldukça sıcak olarak kendini göstermektedir. Bu durumun ürünün dış mekandan iç mekanı nasıl izole ettiği hakkında bizlere bilgiler vermektedir. Bununla beraber ürünlerin yapılarda istenmeyen neme bağlı olarak oluşan rutubeti yok ettiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Yapımını yaptığımız ve bununla beraber eski yapılarında onarımında hiçbir yapıda rutubet olmadığını ifade edebiliriz. Yağış oranı oldukça fazla olan Bolu ili ve Çamlıdere ilçelerinde bizler yapılarda suya bağlı olarak oluşan hiçbir sorun yaşamadık. Bunun nedeni ürünün suyu içine çekmemesi ve bununla beraber suyu kendinden uzaklaştırmasını gösterebiliriz. Genelde bu bölgelerde taş duvar yapımında kullanımı yapılan ve istinat olarak kullanımı sıklıkla yapılan ürünler içinde farklı görüş açıları bulunmaktadır. Farklı işlerde yapı malzemesi olarak kullanımı yapılacak ham taş parçaları için şunu söyleyebiliriz ki önemli olan yapıştırıcı ile iyi ilişkiler kurmaktır. Bu ilişki kurmayı en iyi yapan taş olarak Ankara taşı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu özellikle taş duvar yapımı ve yapılarda yığma sistemde kullanımında gözlemlemekteyiz. Bu kullanımların hepsinin ortak bir özelliği var ki hepsinde kullanımı yapılan ürünler birbiriyle kilitlenir ve bir bütün gibi hareket etmeye başlamaktadırlar. Bu şekilde uygulaması yapılan ürünler taş duvarda ve yığma sistemde tüm yükü taşıyarak hiçbir şekilde bozulmadan yoluna devam etmektedir. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda taş duvar yapımında kullanımı yapılan ürünlerin boyutlarının büyük olmasında fayda olduğunu ifade etmek isteriz. Büyük boyutlara sahip taşlar ağırlık yaparak duvarın hareket etmesini engellemektedir. Bununla beraber yığma sistemde ürünlerin yüzeylerinin düz olması şartı aranmakta olduğunu söyleyebiliriz. Düz yüzeylere sahip ürünler görsel anlamda büyük avantajlara sahip olmayı sağlamaktadır. Bununla beraber uygulamada oldukça büyük avantajları sağlamakta ve uygulama maliyetini dip seviyelere indirmektedir. Üretimini yaptığımız tüm ürün grupları için fabrikalarımızda üretim yaptığımızı ve buna bağlı olarak ham madde ihtiyacını maden sahalarından temin ettiğimizi ifade etmekte büyük fayda buluyoruz. Tüm gider kalemlerini tek elde toplayarak ürün maliyetleri azaltmış ve müşterilerimize en uygun fiyatlara ürün temini sağladığımızı belirtmek isteriz. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Taşı Sevkiyatı

Üretimleri hakkında bilgileri anlatmaya çalıştığımız başlıklarımız sonrasında sipariş verilmesi düşünülen ürünlerin hangi şartlarda ve ne zaman teslim edileceği hakkında bilgiler bu başlığımızda ele alacağız. Bu noktada sipariş verilmesi düşünülen ürünlerin kullanım yapılacağı alana göre ebatlarının belirlenmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bununla beraber doğru belirlenen ürünlerin ilk olarak önemli olan fiyat aşamasında ebatlarının ne olduğudur. Çünkü üretimde kullanılan ham madde kullanımı ve üretimin ne kadar zaman alacağı oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu durumların göz önüne alarak verilen teklifin kabul edilmesi ile andezit taşı ürünleri siparişe geçilmektedir. Bu siparişler aşamasında ürünlerin miktarına göre taşıma maliyetleri oluşacaktır. Bu maliyetler ışığında ürünlerin müşterisinin maliyetleri oluşmaktadır. Plaklar halinde kesimi yapılan ürünlerin ilk olarak ham halleri paletlere dizilmekte olup bu dizilim sonrasında sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Ancak bu işlemlerin öncesinde istenen her hangi bir pah veya profil işlemi olması durumunda ürünlerin bu işlemleri gerçekleşmesi gerekmektedir. İstenen tüm işlemlerin bitmesi durumunda ürünler paletlere dizilerek streç ile bağlanmaktadır. Bu bağlanma işlemi ardından ürünler çember ile sarılmakta olup andezit taşı sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Bu sevkiyatlarda dikkat edilmesi gereken paletlerin yüksekliğinin güvenlik boyutlarını geçmemesidir. Bizler bu durum için genelde iki veya üç tonluk palet ağırlıkları olacak şekilde ürünlerin taşınması için paletlere dizmekteyiz. Bu şekilde dizilimi yapılan ürünler istenen alanlara sevkiyatı güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu sevkiyatlar sırasında taşınan ürünler forklift ve dikey indirici iş makineleri yardımıyla gerekli alanlara indirilmektedir. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir