Kayrak Taşı

Kayrak Taşı

Yapılarda kullanımı yapılan ürünleri incelediğimizde karşımıza çıkan farklı malzemeler ortaya çıkmaktadır. Uygulaması yapılan bu ürünlerin incelemesini yaptığımızda ilk olarak söylemek isteriz ki en zor ürün grubu olarak karşımıza doğal taşlar çıkmaktadır. Bu ürünlerin uygulaması zor olduğu kadar ürün çeşitliliği çok olduğunu bilmekteyiz. Bu ürün gruplarının başında yer alan ve kullanımı sıklıkla yapılan ürün olarak karşımıza çıkan kayrak taşı için ilk olarak söylemek isteriz ki farklı ebatlarda kullanımı yapılmaktadır. Doğal taşların arasında uygulaması en zor ürün olarak karşımıza bu ürünün çıktığını söylemek isteriz. Bu durumun nedeni nedir? Bu sorunun cevabını yazımızda vererek ürünler hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Üretimi, yapılan ürünlerin genelde bir çoğu blok taşların kullanımıyla yapılmaktadır. Ancak yapılarda yapı malzemesi olarak kullanımı yapılan bu ürünün üretiminde ham blokların kullanımı yapılmamaktadır. Bunun nedeni nedir? Bu gibi soruların hepsinin cevabını maden sahalarına yöneldiğimizde görmekte olduğumuzu söylemek isteriz. Bizler doğrudan maden sahalarında doğrudan üretici konumda olduğumuzdan söylemek isteriz. Bundan dolayı ürünün ham madde keşfinden başlayarak hangi alanlarda nasıl kullanımı yapıldığına kadar bir çok bilgiyi sizler ile paylaşacağız. Kullanımı yapılan ürünlerin kimi zaman kil parçası olduğu ve yapılarda kullanımı yapıldığında dayanımı oldukça düşük kaldığını kapsamlı olarak anlatacağız. Ancak öncelikle ürünlerin kalitesini ve maliyetlerini doğrudan etkileyen maden sahaları hakkında bilgileri sizinle paylaşarak işe başlamanın daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Bu kapsamda ilk olarak kayrak ürünleri ve maden sahaları hangi bölgelerde ve dağlarda yer almaktadır. Bu konu hakkında bilgileri sizinle paylaşarak işe başlayacağız. İlk olarak bu ürünlerin kırık lav parçalarının oluşumuyla meydana geldiğini söylemek isteriz. Bu oluşumda depremlerin etkisiyle blok ham parçaların oluşumu imkansızdır. Bundan dolayı maden sahalarında genelde en fazla bir veya iki ton en büyüklük olmak üzere ürünlerin çıkarılması yapılmaktadır. Kullanımı yapılan ürünlerin maden sahalarının keşfi ilk adım olarak bizleri karşılamaktadır. Bu noktada dağların keşfini yaparak bizler kendi maden sahamızın işletime açılmasına kadar geçen bütün süreci sizlere anlatacağız. Öncelikle madenin olduğunu düşündüğümüz dağların keşfi yapılmalıdır. Bu keşif sonrasında maden dairesine gerekli evrakları teslim ederek maden sahasının ruhsatlandırılması için başvuru süreci başlamaktadır. Bu işlem sırasında bilinmesi gereken en zor süreç çevre teknik raporudur. Bizlerin işletmesini yaptığı Ankara kayrak taşı maden sahası için tüm izin süreci yapılarak ürünlerin çıkarılması için gerekli tüm işlemler yapılmış ve maden sahası işletmeye hazır hale getirilmiştir. Bu işlemler ardından maden sahası işletme şartlarını ve işletme için hangi durumlara dikkat edilmesi gerektiğini yazımızda ele alarak işe başlayacağız. Üretimi yapılan ürünlerin her biri için bilinmesi gereken kesinlikle bir utanın elinden geçerek paletlere dizildiğidir. Bu işlemler ile birlikte ürünlerin uygulama hazır hale gelme durumu arasında geçen bir sürenin olduğunu söylemek isteriz. Sürecin nasıl gerçekleştiğini bizler size detaylı olarak anlatacağız. Aslında ürünlerin hangi durumlardan geçerek elde edildiğini anlatmak bizler için uygulama alanlarını anlamak içinde avantaj sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu süreçte ilk olarak söylemek isteriz ki ürünlerin kullanım alanları diğer doğal taşlar ile aynı olmaktadır. Ancak zeminde kullanımı yapılan ürünler için yüzeylerinin pürüzlü olması durumu işi biraz karıştırmaktadır. Bundan dolayı ürünlerin düz yüzeyli olmasını isteyen müşterilerimiz için mutlaka eskitilmiş paletyen ürünlerini önermekte olduğumuzu söylemek isteriz. Eskitilmiş ürünler genelde restorasyon yapılan yapıların yapımında kullanılmakta olup tarihi bir yapıya sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle giriş bölümünü yaptığımız kayrak taşı için bir sonraki başlığımız maden sahası ve bu alanların işletmesi nasıl yapılması gerektiğidir. Bu bilgilere sahip olmak bizler için oldukça büyük önem arz etmektedir. Kullanımı yapılacak bir doğal taş için maden sahası hem kaliteyi hem ürünün maliyetler anlamında oldukça büyük önem arz ettiğini söylemek isteriz. bu kapsamda yazımızı okumaya devam etmenizi ve ürünler hakkında bilgiler sahibi olmaya devam ederken ürün fiyatları ve siparişler için hemen fabrikalarımızı arayınız.

Kayrak Taşı Maden Sahası

Üretimi yapılan bir çok doğal taş için söylemek isteriz ki ilk olarak önemli olan nokta maden sahalarının kalitesi olarak bizleri karşılamaktadır. Bu noktada bizler ilk olarak şunu söylemek isteriz ki maden sahalarımızın işletilmesinde ve üretimini yaptığımız tüm ürünlerde önceliğimiz kaliteyi en uygun fiyatlara müşterilerimize sunmaktır. Bu doğrultuda ilk olarak maden sahalarımızı kendimiz işleterek rezerv keşfini bizler gerçekleştirmekteyiz. Bu noktada ilk olarak madenin bulunduğu dağları keşfetmekte ve bundan sonra işletme izinlerinden sonra kayrak taşı sahasını işletmeye başlamaktayız. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en temel durum işletmeye başlanan maden sahasının ilk olarak hangi noktalara dikkat edilerek işletmeye açılacağıdır. Bu noktada bizler maden sahasının ilk olarak el verişli alandan başlanması gerektiğini söylüyoruz. Bu alan nedir? Bu nokta ulaşımı en kolay olan ve bunun yanında işletmeye yani madenin olduğu alan olmasına büyük özen gösterilmesi gerekmektedir. Açılacak maden sahasında mutlaka kademeli sistem ile çalışmak gerekmektedir. Bu şekilde işletmeye alınan maden sahasında işletme maliyeti en alt seviye çekilmiş olarak bizleri karşılayacaktır. Bizler ürün maliyetinde en büyük kalem giderler arasında maden ocaklarının giderlerini gösterebiliriz. Ham madde çıkarılması yapıldığı düzende diğer dikkat edilmesi gereken durum olarak bizleri karşılayan en önemli noktalardan biri çıkan pasa adı verilen çürük malzeme ve toprakların döküm sahalarıdır. Bu noktada parçalar maden sahasından oldukça uzak noktaya dökülmesi mutlaka gerekmektedir. Bu şekilde ilerleyen günlerde maden sahası için alt kademelere inmek maliyeti en alt seviyelerde yer alacaktır. Maden sahalarında unutmamalıyız ki en kaliteli ürün alt noktalarda yer almaktadır. Ürün çıkarılmasında alt kısım yani zemine ne  kadar çok gidilirse o kadar kaliteli ve kolay ürün çıkarılmaya başlanmaktadır. Ancak kademeli sistem artıkça ürün çıkarma maliyetleri artmaktadır. Bu ise malzeme ton fiyatlarını etkilemektedir. Üretimi yapılacak kayrak taşı için maden sahalarında diğer doğal taşlar gibi ham blok çıkarma işlemi oldukça az olarak yapılmaktadır. Genelde çıkan ham madde bir veya iki tonluk parçaların ustalarımızın parçalamasıyla oluşmaktadır. Bu noktada üretim kısmı hali hazırda maden sahalarında yer almaktadır. Maden sahalarında üretimi yapılacak ürünlerin kalınlıkları nasıl olması gerektiği ve ürünlerin üretiminde kaç kişinin çalışması gerekmektedir. Bu noktalar işletme yapan firmanın bilmesi gerekmektedir. Ancak ürünlerin el kırımı ile parçalara ayrıldığını ve parçaların normalde kırıklar halinde maden sahasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu süreçte ürünlerin kırılması ile belirli kalınlıklara sahip ürünlerin oluşumu sağlanmaktadır. Bu oluşumda dikkat edilmesi gereken ilk olarak şudur ki kalınlıkların sınıflara ayrılması durumudur. Bizler maden sahamızda oluşturduğumuz güvenli çalışma sahalarında ürünlerin güvenli bir şekilde üretilmesi işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde Ankara kayrak taşı üretimi ilk aşaması olan çıkarılma ve kırılma işlemini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu noktada bilinmesi gereken diğer ürün grupları ebatlı olan ürün gruplarıdır. Ebatlı olarak kullanımı yapılan ürünler için diğer başlığımızı okumaya devam edebilirsiniz. Maden sahasında dikkat edilmesi gereken en temel durumların başında kil ve taşın ayrılması durumudur. Mutlaka bu işlemin dikkatli olarak yapılması gerekmektedir. Üretimi yapılan ürünlerin siparişi verilmesi ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız. Doğrudan fabrikadan satış ve en uygun fiyat garantisi bizlerdedir.

Kayrak Taşı Üretimi

Maden sahalarından çıkarılmasını anlattığımız ürün için üretilme aşaması farklı gruplarda inceleme yaparak anlatma imkanı buluyoruz. Bu noktada şunu söylemek isteriz ki ebatlı veya ham olarak kullanımı yapılan ürünlerin satış birimlerini inceleme fırsatı bulduğumuzda ilk olarak söylemek isteriz ki kullanılan birimler ağırlık, metrekare, metretül ve adet olarak sınıflara ayırabiliriz. Genelde kullanımı yapılan birim ağırlık yanı ton kullanımı yapılmaktadır. Üretimi yapılan ürünlerin genelde satışı ebatsız olarak yapılmakta olup bu ebatsız satışlarda ağırlık kullanımı yapılmaktadır. Bununla beraber maden sahamızın yanında yer alan fabrikalarımızda ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Bu fabrikalarımızda ebatlı kayrak taşı üretimi yapılmaktadır. Üretim şekli diğer ürünlerden farklı olarak kendini bizlere göstermektedir. Üretim metodunu incelemeye başladığımızda ilk olarak söylemek isteriz ki ürünlerin bloklardan üretime durumu söz konusu değildir. Peki üretim nasıl yapılmaktadır? Üretimi yapılacak ürünün ebat göre levhaların seçimiyle işe başlandığını söylemek isteriz. Seçimlerde dikkat etmemiz gereken en temel durumlardan birisi levhaların kesim sırasında kesime uygun olması durumudur. Bu nokta bizler levhaların düz ve geniş olanlarının kesilmesi durumunu incelemekteyiz. Bunun nedeni aynı sürede daha fazla ürün üretimi için elverişli olan plakaların bunların olması durumudur. Diğer taraftan bilinmesi gereken ürünlerin sağlam olması durumudur. Ürünlerin kil olması durumunda kolaylıkla bozulacağı ve zamanla erimelerin meydana geleceğini söyleyebiliriz. Bu durumların yaşanmaması için mutlaka doğru ürünün seçilmesi gerekmektedir. Doğru üreticiyi seçmek bu noktada hayati öneme sahip olarak bizleri karşılamaktadır. Bundan dolayı bizler yılların deneyimi ile binlerce kullanıcının övgüsünü alarak günümüze kadar bu sektörde yer almaktayız. Üretimini yaptığımız tüm kayrak taşı ürünleri için ilk olarak sağlam olduğunu sonrasında doğru alanlarda doğru uygulama ile hayat biçilmeyeceğini söylemekte fayda buluyoruz. Bununla beraber ürünlerin hangi alanlarda uygulama yapılacağı oldukça büyük öneme sahip olarak karşılamaktadır. Alanların özelliklerine göre ürünlerin tercih edilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Üretimi yapılan bir andezit taşı ile bu ürünün kullanım alanı kesinlikle aynı değildir. Bu noktada bizlerden yardım alarak alanlarınıza uygun olan ürünleri öğrenebilirsiniz. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.