Kayrak

Bir çok yapıda kullanımı yapılan yapı malzemeleri kimi zaman doğal elde edilirken kimi zaman yapay olarak elde edilmektedir. Bizler ürünlerin elde edilme süreçlerini incelediğimizde her bir ürün için doğanın kendisinden yararlanmakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Bizler bu yazımızda üretimini yaptığımız ürünlerin başında gelen kayrak için gerekli tüm bilgileri yazımızda anlatmaya çalışacağız. Bu ürünün maden sahalarını ve hangi alanlardan ne şekilde çıkarıldığını anlatacağız. Anlatımını yapacağımız yazılarımızda ürünün diğer doğal taşlar ile karşılaştırmasını yine yapacağımızı belirtmek isteriz. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu ürünün diğer doğal taşlar gibi maden sahaları bulunmaktadır. Bu doğal maden sahalarında ürünlerin üretimi yapılmakta olup kesimi ve ebatlı olarak satışı diğer tüm doğal taşlardan oldukça farklı olarak bizleri karşılamaktadır. Bizler üretimini yaptığımız ve maden sahalarını işlettiğimiz andezit taşı ile bu ürünü farklı başlıklar halinde yine anlatmak istiyoruz. Ancak bu yazımızda ilk olarak maden sahalarını ve buna bağlı olarak ürün özellikleri kısa ve öz olarak anlatmakta fayda buluyoruz. Bu noktada maden sahaları her iki ürün grubu için açık olarak işlemeye alındığını söylemek isteriz. Üretimi yapılan ürünlerin maden sahalarından çıkarılan ham madde üretime ne kadar elverişli olursa o derece ürün üretimi kolay olacaktır. Bizler yazımızda ilk olarak ürün grubu olan ve üretimi yapılan ürünlerin hakkında kısa bilgiler paylaşarak işe başlayacağız. Ürünlerin kullanım alanı ebatlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak duvar ve zemin kaplamalarında kullanımı yapılan ürünlerin uygulamasında sadece çimento katkılı harç kullanımı yapıldığını söyleyebiliriz. ancak diğer ürün gruplarında mekanik gibi kaplamaların yapıldığını söyleyebiliriz. Üretimi yapılan kayrak taşı için zemin kullanımı iç mekanlarda imkansıza yakın olduğunu söyleyebiliriz. Uygulama alanı kullanım alanına göre değişiklik gösterse dahi iç mekanlarda cila ve pürüzsüz yüzeylerin olması istenmektedir. Bu durumun nedeni ürünlerin kullanımında temizlenmesinin kolay olmasını sağlamaktır. Bu noktada bizler diğer başlığımızda ürünlerin kullanım alanlarını inceleyerek bilgiler vereceğiz. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Ankara Kayrak

Yapılarda kullanımı yapılan ürünleri incelediğimizde ilk olarak söylemek isteriz ki ürünler zemin ve duvar kaplamalarında yapılmaktadır. Yapılarda duvar kaplaması olarak kullanımı yapılan ürünlerde aranan özellikler ile zemin kaplamalarında uygulanan ürünler arasında ebatlar anlamında farklılıklar oluşmaktadır. Bizler bu noktada özellikle kayrak taşı ürünleri içi bu farkın büyük ölçüde olduğunu söylemekte fayda buluyoruz. Bilindiği doğrultusunda ürünler maden sahasında plakalar halinde çıkarılmakta olup her plak için farklı kalınlıkların oluştuğunu söylemekte fayda buluyoruz. Ürün gruplarını incelediğimizde ürünlerde sabit bir kalınlığın oluştuğunu söylemek imkanız olmakla beraber diğer ürün gruplarını incelediğimizde yeni üretimimiz olan eskitilmiş paletyen ile sabit bir kalınlıkta ürünlerin üretimi söz konusu olmaktadır. Söz konusu ürünlerin sabit bir kalınlıkta olması hem uygulama konusunda büyük avantajlar yaşanmasını sağlarken diğer taraftan yapıya bir çok avantaj sağlanmaktadır. İşletmesini yaptığımız Ankara kayrak taşı için söylemek isteriz ki bu ürün grubunda kalınlıkların sınıflandırılması ile ürünlerin uygulama alanları oluşmaktadır. Duvar kaplaması yapılacak ürün ile zemin kaplaması yapılacak ürünün arasında oldukça farklı durumların olduğunu söylemek isteriz. Bizler duvar kaplamalarında kullanımı yapılacak ürünler için iki ile dört santimetre kalınlığında ürünlerin kullanımı yapılması gerekmekte olup bununla beraber zemin kullanımında bu kalınlık dört ve altı santimetre arasında değişiklik göstermektedir. Bu kalınlık farklılığının nedeni olarak zemin kaplamalarında kullanımı yapılan ürünlerin daha fazla basınca ve diğer dış etkenlere maruz kaldığını söyleyebiliriz. Ancak duvar kaplamalarında bu durum tam aksine gerçekleşmektedir. Ancak ürünlerin birim fiyatlarını karşılaştırınca iki grup arasında diğer doğal taşların aksine farklı fiyat uygulaması yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bunun nedeni nedir? Açıklamak gerekirse plakalar halinde blok taşların kesilmesiyle oluşan ürünlerin kalınlığıyla fiyatları doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Durumun nedeni nedir diye araştırma yaptığımızda ham madde kullanımı arttığı için fiyatlar artmaktadır. Ürünlerin sipariş metrajlarında kullanımı yapılan birimler genelde metrekare ve metre tül olarak iki grupta sınıflandırmak mümkündür. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin kayrak taşı olması durumunda kalınlık ile ürünlerin fiyatları ters orantılı olarak bizleri karşılamaktadır. Bunun nedeni olarak doğrudan satış birimlerini göstermek doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Bizler ilk olarak söylemek isteriz ki ürünlerin satışları ağırlık olarak satış yapılmaktadır. Bundan dolayı ürünler ne kadar kalın olursa o kadar ağır olacaktır. Ancak söylemek isteriz ki kalın ürünlerin taşıma maliyeti fazla olması ve kapladığı alanın az olması kullanıcı acısında maliyet anlamında negatif getiri getirmektedir. Ürünleri fiyatları ve alınmasında dikkat edilmesi gereken durumların neler olduğunu diğer yazılarımızda detaylı olarak anlatmış olduğumuzu söylemek isteriz. Ürünlerin genelde duvar kaplamasında kullanımı yapılacağı durumlarda bizler ebatlı yada ebatsız olarak ürünlerin kullanımı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu durumlarda ebatlı olarak kullanımlarda metre kare olarak fiyatların verildiğini söylemek isteriz. Ürünlerin volkanik doğal taş olmasından dolayı sağlamlığı yüksek derecede olup hiçbir dış ortam koşullarından etkilenmediğini söylemek isteriz. Üretimi yapılan ürünlerin daha kapsamlı bilgileri ve uygulama hakkında detaylı için yazımızı ve daha ayrıntılı bilgiler için yazılarımızı okumayı unutmayınız.

Kayrak Ürünleri

Yapılarda kullanımı yapılan ürünlerin incelemesini yaptığımızda uygulama alanları duvar ve zemin kaplamaları olarak iki farklı grupta incelemek doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Zemin kaplamalarında kullanımı yapılan ürünlerin bizler ince gruptan seçilen ürünlerden yapılmasının doğru olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada kalınlık değil ürünlerin ebatlı ve ebatsız olma durumu ve eskitilme işlemi yapılmasını göre sınıflara ayırmak gerekmektedir. Ebatsız olarak kullanımı yapılan ürünlerin birimlerin metraj olarak ton kullanılmakta olup ebatlı ürünlerde bu durum metrekare olarak değişiklik göstermektedir. Genelde değişken kalınlık ve otuz santimetre gibi kalınlıkların kullanımı yapılmaktadır. Bunun yanında üretimine 2018 yılında başladığımız ve ilk iki sene boyunca yurt dışına gönderim yaptığımız eskitilmiş paletyen için bu durum sabit bir kalınlık olarak kendini göstermektedir. Bizler zemin kullanımında kullanıma en uygun ürün olarak eskitilmiş paletyen ürünleri olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber uygulaması yapılan kayrak taşı için duvar uygulamasında ebatlı veya ebatsız olarak kullanım yapılmakta olup her iki ürün grubu içinde farklı uygulama teknikleri kullanılmaktadır. Uygulaması yapılacak ürünlerin duvar uygulamasında yapılması durumunda mutlaka ince olanların kullanımı yapılması gerekmektedir. Bu durumun nedenlerini diğer yazılarımızda detaylı olarak anlatacağız. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.