Ankara Taşı 

Bir çok alanda kullanımı yapılan yapı malzemeleri farklı alanlarda alanların özelliklerine uygun olması durumunda farklı ürün gruplarından uygun ürünlerin seçilerek yapılmasıyla yapılarda kullanıma uygun alanların oluşması sağlanmaktadır. Bu kapsamda kullanıcılar genelde alanların ne gibi durumlar ile karşı karşıya kaldığını düşünerek ürünlerin seçimini yapması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapıları incelemeye başladığımızda iç veya dış mekanlar olmak üzere farklı kullanım alanlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bizler iç mekanların aradığı özellikler ile dış mekanların farklı olduğunu doğrudan söyleyebiliriz. Bu kapsamda üretimini yaptığımız andezit taşı için bizler dış mekanlarda kullanımı yapılabilecek en önemli malzemelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda ürünlerin ilk olarak ne gibi özelliklere sahip olduğunu bilmek kullanılabileceği alanların neler olduğunu anlamamızı sağlamaktadır. Bu kapsamda bizler ilk olarak ürünlerin maden sahalarını ele aldığımız yazılarımızı okumanızı tavsiye etmekteyiz. Bu yazılarımızda işletmesini yaptığımız alanların nasıl işletildiğinden tutun gerekli resmi işlemleri ve buna bağlı olarak ürün kalitesini nasıl etkilediğine kadar tüm soruların cevabına ulaşabileceğinizi söylemek isteriz. Bununla beraber bizlerin özellikle söylediğimiz bir gerçek var ki bu da her taşı bu ürünmüş gibi pazarlanmasının doğru olmadığıdır. Bu kapsamda söylemek isteriz ki bu madenin bulunduğu tek ve en sağlam olduğu yer başkentimizdir. Bu durumdan dolayı bizler bu ürünün diğer adı olarak Ankara taşı diye söyleriz. Madenin olduğu yer olduğundan ve gerçek ürünün bu bölgede çıkmasından dolayı bizler bu ürünü bu şekilde isimlendiririz. Üretimini yaptığımız ürünlerde aradığımız en önemli özelliklerin başında dayanım olduğunu yani sağlam olması gerektiğini ifade edebiliriz. Bu kapsamda bizler maden sahalarımızı sürekli ve düzenli olarak kontrol etmekteyiz. Bununla beraber üretim aşamasında fabrikalarımızda bizler son teknoloji kesim aletlerinin kullanımını yapmaktayız. Ürünlerin kesimlerini yaptığımız süreçlerde çıkan her türlü parçayı tekrar kullanım için makinelerimize ilettiğimizi ifade etmek isteriz. Bu gibi teknikler ile ürünlerin maliyetlerini en alt seviyelerde tutmaktayız. Ürünlerin birer volkanik doğal taş olduğunu düşündüğümüzde buna bağlı olarak dayanımlarının ne kadar yüksek olduğunu anlama fırsatı buluyoruz. Dağların zirve noktalarında yer alan andezit için bizler diye biliriz ki lav tabakalarının en sert ve en iç kısmında yer alan ürünlerin başında gelmektedir. Bu ürünle beraber farklı doğal taşlarında oluşumu mümkündür. Ancak bu yazımızda ürünü ele alacağımızı ve en geç soğuyan lav tabakalarından biri olduğunu anlatmak isteriz. Soğuması en geç olan lavların başında gelen ürün grubu için söylemek isteriz dayanımını bu geç soğumaya borçludur. Bununla beraber ürünlerin ham maddesini bu lavların oluşturduğunu ifade etmekte fayda buluyoruz. Anlatımını yapacağımız diğer başlıklarımızda ürünler hakkında ve ham maddeleri hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Daha kapsamlı bilgiler için yazımızı okumaya devam ediniz.

Ankara Andezit Taşı Farkı Nedir?

Kullanım alanlarının ürünlerin seçiminde etkili olduğunu bir önceki başlığımızda anlatma fırsatı bulmuştuk bununla beraber ürünlerin arasında fark nedir? Bu soruda bir çok kez merak edilen bir soru olarak bizleri karşılamaktadır. Öncelikle sorunun cevabını anlamak için ürünün ne olduğunu ve üretim aşamalarının ne olduğunu bilmek oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Üretimini yaptığımız ürünlerin ilk olarak ham blokların işlenerek oluştuğunu söylemekte fayda buluyoruz. Bizler bu yazımızda andezit taşı farkını ve üretimi koşullarını ve uygulama alanlarındaki performansını ele alarak ürün hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Öncelikle her kullanımı yapılan ürünün bir ham maddesi olduğunu bilmek gerekmektedir. Bununla beraber ürünlerin ham maddelerinin ürünün genel özelliğini etkilediğini bilmek oldukça kıymetlidir. Bizler bloklar halinde çıkarılan ham maddelerin ilk olarak plaklar halinde kesilmesiyle ürünlerin oluşmaya başladığını ifade etmek isteriz. Ürün gruplarının ne olduğunu incelemeye başladığımızda karşımıza çıkan sonuçlar genelde plaklar halinde ürünlerin farklı işlemlere tabi tutularak farklı alanlarda uygulandığını gözlemlemekteyiz. Öncelikle ham blokları ele almak gerekirse daha önce ifade ettiğimiz gibi lavların oluşturduğu ham blokların çıkarılması ve gerekli detaylı diğer bloğ yazılarımızda bulabilirsiniz. Maden sahalarından çıkarılan ham bloklar fabrika sahasını getirilmekte olup bu alanda üretimi yapılacak plaklara göre sınıflara ayrılmakta olup bu işleme bağlı olarak kesim işlemine başlanmaktadır. Bizler kesim makinelerinde ilk olarak genişlik ve kalınlık olarak istenen ebatlarda ürünlerin üretimini gerçekleştirmekte olduğumuzu söyleyebiliriz. İstenen ebatlara sahip ürünler ilk olarak genişlik ve kalınlığı istenen ölçülerde karşımıza çıkmaktadır. İstenen ebatlara sahip ürünler boy olarak yine istenen ölçülerde kesime tabi tutularak üretimin ilk aşaması gerçekleşmektedir. Bu şekilde üretimi yapılan Ankara taşı için bir sonraki aşama ise paletlere dizilmektir. Ancak farklı işleme ve uygulamaların olması durumunda ürünler bu işlemelerin yapılması için gerekli makinelere iletilmekte olduğunu söyleyebiliriz. Makinelerde istenen işlemelerin yapıldığı ürünlerin kullanıma uygun hale getirildiğini söyleyebiliriz. Uygulamaların neler olduğunu ve hangi aşamalardan geçtiği hakkında bilgiler için diğer başlıklarımızda detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Üretimi bu şekilde olan ürünlerin farkını ham maddesinden oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Direk doğanın kendisi olan ham maddenin karışımı ve sağlamlığı lavlardan alan ürün için söylemek isteriz ki ömür olarak asırların verilmesi doğru olacaktır. Hiçbir karışımın olmaması ve homojen yapılardaki ürünlerin doğanın kendisine olan dayanımı yine oldukça büyük önem arz etmektedir. Bununla beraber uygulama yapılacak alanları incelediğimizde söylemek isteriz ki alanın ölçülerine göre ürünlerin kullanılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu noktada bizler üretici firma olarak Ankara taşı için istenen ebatlarda ürünlerin üretimini kolaylıkla yapabilmekteyiz. Bu durum uygulama alanlarında oldukça büyük avantajların elde edilmesini sağlamaktadır. Bizler uygulama alanlarını incelemeye başladığımızda ilk olarak söylemek isteriz ki alanların özelliklerine göre ürünlerin kullanımı yapılması ürünlerin ömürlerini etkilemektedir. Bir dış mekanda kullanımı yapılacak zemin kaplama ürünü için söyleyebiliriz ki oldukça büyük darbelere maruz kalacağı gibi bununla beraber aşınma durumları olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı mutlaka minimum üç santimetre kalınlığa sahip ürünlerin kullanımı yapılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Ancak bu durumu bir seramik ürününde bulmanız imkansız olduğu kadar ürünler oldukça kaygan olup düşmeye bağlı yaralanmaların yaşanması içten bile değildir. Bununla beraber dış mekanlarda kullanımı yapılan ürünler temizlenmesi kolay olması gerekmektedir. Bunun nedeni olarak çok kirlenmesi gösterilmektedir. Bu durumlarda Ankara taşı için temizliğin kolay olduğunu ve geri dönüşlerin yapılarak farklı teknikler ile temizlemenin mümkün olduğunu ifade etmek isteriz. Tarihi yapılarda kullanımı yapılan ürünün yaklaşık iki yüz sene sonra restorasyonu için temizlenmesi istendiği tarihi bir hamamda gördüğümüz ürünlerin hiçbir bozulmaya maruz kalmadığı gerçeğidir. Ancak üzerine sonradan yapılan eklentilerin arındırılması için kumlama işlemine tabi tuttuğumuzu ifade ederek ürünlerin yüzeylerinin temizlendiğini ifade edebiliriz. Bu temizlik ile ürünlerin ilk günkü gibi görünümünü kazandığını söyleyebiliriz. Bizler ürünlerin kalitesini anlamak için mutlaka tarihi yapıların incelenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü ürünlerin yıllar boyunca nasıl görevini yerine getirdiğini en iyi bu bölgelerde anlamaktayız. Üretimini yaptığımız andezit taşı için en tehlikeli durumun ürünün tüf taşıyla karıştırılması olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürün grupları için söyleyebiliriz ki tüf sıkıştırılmış toprak olarak bizleri karşılamaktadır. Bundan dolayı bu ürünün dayanımı bir toprağın dayanımı ile eş değerdir. Ancak bunun aksine lavların oluşumunu sağladığı ürün için her türlü koşulun üstesinden geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ankara Taşı Tarihi Nedir?

Bir malzemenin kalitesini ve nasıl kullanılması gerektiği bir çok konunun bilinmesi için ilk olarak o ürünün tarihini yani bir yapı malzemesi ise kullanımı yapıldığı yapıların incelenmesi gerekmektedir. Bizler bu noktada ifade etmek isteriz ki tarihi yapılarda kullanımı yapılan ürünlerin başında gelen ve yapı taşı olma özelliği taşıyan Ankara taşı için bizler araştırma yaparak ürünü tanıma imkanı bulacağız. Öncelikle ürünlerin bilinen yapılarda nerelerde olduğunu açıklamak gerekirse ilk T.B.M.M binamızı inceleyerek işe başlamak gerekmektedir. Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllarda yaklaşık her önemli yapıda genelkurmay başkanlığı gibi ürünlerin kullanımı yapılmaktadır. Bu yapılarda kullanımı yapılan ürünlerin gerek kaplama malzeme olması gerekse yapı malzemesi olarak kullanımı yapıldığını gözlemlemekteyiz. Yapılarda kullanımı yapılan bu ürünlerin günümüzdeki konumunu incelediğimizde söylemek isteriz ki iki devlet kurumunun restorasyonu sırasında yenilenen ahşap ve diğer malzemelerin aksine bu ürünlere sadece derz dolgu işlemi yapılmıştır. Bununla beraber ürünlerin bu kadar sağlam olmasının nelere bağlandığını ifade etmek isteriz. Önceliğimiz ürünlerin ebatları oldukça yeterli ve yerinde olduğunu söylemek isteriz. Doğru ebatlarda kullanımı yapılan Ankara andezit taşı için istenen performansı sergilediği söylemek isteriz. Yapılarda yapı taşıyıcı elemanı olarak kullanımı yapılan ürünlerin ise genelde on beş santimetre kalınlığa sahip olduğu ve bununla beraber kırma olarak kullanımı yapıldığını ifade edebiliriz. Ürünlerin kullanımı yapıldığı bu yapılarda yaz ayları içerisinin oldukça serin olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber kış aylarında iç kısmın diğer betonarme binalara oranla daha sıcak olduğunu ifade etmek mümkündür. Bunun nedeni ise ürünlerin yalıtım özelliğine sahip olması gösterilmektedir. Bizler üretimini yaptığımız andezit taşı için tarihi yapılarda restorasyon amacıyla girdiğimizde bu gibi bir çok durum ile karşılamaktayız. Yapılarda genelde temizleme işlemi yaparak ürünlerin eski hallerine döndürme işlemini yaptığımızı söyleyebiliriz. Önemli tarihi yapılarda motiflerin oluşması için yontma işçiliği yapıldığında bu genelde Selçuklu devleti yapılarında karşımıza çıkmaktadır. Bu motiflerin günümüze kadar geldiğini gözlemlemekteyiz. Bizler bu yapıtların restorasyonunda genelde el ile temizleme işlemi yapmaktayız. Kesici alet kullanımı yapıldığını gözlemlemekteyiz. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız. Unutmayalım doğru ürünlerin doğru alanlarda kullanımı ile ömürlük alanların oluşması doğal taşlar ile mümkündür.